Bộ trộn foam

Bộ trộn tỉ lệ dùng cho hệ foam

Mã sản phẩm: Ansul ratio controller

Hãng sản xuất: Tyco
Xuất xứ: USA