Trụ chữa cháy 3 cửa Bộ Quốc Phòng Z183

Áp suất làm việc: 10at

Đường kinh trong thân trụ: 100mm

Chiều cao nâng của van: 30mm