Trụ chữa cháy 3 cửa SS100/65-1.6

– Model: Trụ chữa cháy 3 cửa SS100/65-1.6
– Trụ cứu hỏa 3 cửa SS100/65-1.6 Trụ chân

– Chất liệu / Màu sắc : Sắt / Đỏ