trụ cứu hỏa D100-2D65

– Model : Trụ cứu hỏa D100-2D65
– Chất liệu : Gang 18~36
– Áp suất làm việc : 10bar